توضیحات

 

+

مشخصات کلی:

  • 1500 وات
  • لوازم مجهز و کامل
  • زمان کار:45 دقیقه با 1.5 لیتر
  • عملکرد منحصر به فرد پاک کننده کاغذ دیواری
  • عمرلکرد بخار با لوازم مختلف
  • بخار دهنده پوشاک
  • کم حجم و اندازه مناسب