توضیحات

_کتری شیشه ای از جنس پیرکس،با ظرفیت 2لیتر

_قوری شیشه ای از جنس پیرکس،با ظرفیت1لیتر

_طراحی شیک و بادوام

_دارای صفحه نمایش دیجیتالی