توضیحات

پلوپز نیولایف Newlife rice cooker CRC-86W-390

مشخصات کلی:

انتشار حرارت 3D
طراحی فشار پایین
زمان 24ساعت از پیش تعیین شده
قابل جدا شدن درب داخلی
دیگ ضخیم آنودایز شده
کامپیوتر کوچک کنترل شوند
گردش همگن از بخار
مناسب برای برنج، سوپ، کیک، بخار، خورش
تنظیم بخار در پلوپز توسط شیر بخار تنظیم شده است، به منظور حفظ بو و رطوبت برنج.
تمام منوها پخت و پز میکرو کامپیوتر برای بهترین نتیجه کنترل می شود.
3 عناصر گرمایش در پایین، طرف و در درب برای تضمین طعم عالی و بافت برنج. همراه با گلدان پخت و پز به شکل گرد، کیفیت پخت و پز است که همیشه تضمین شده است.