• هواوی یکی  از مطرح ترین و بزرگترین شرکتهایی است
  • که در حوزه گوشی موبایل بطور چشمگیر ومصرانه فعال می باشد.
  •  هم اکنون در زمره یکی از سه شرکت معروف تولید کننده موبایل قرار دارد.
  • یعنی در بین سامسونگ و اپل همیشه حد دوم بوده است،
  • یکی از مهمترین موفقیتهای شرکت هواوی در حوزه تولید گوشی موبایل یکی اینکه تنوع و تکثر
  • قیمت محصولات هواوی نسبت به امکا نات گوشیهای موبایل تولیدی این شرکت خیلی متناسب و ارزان بوده است،
  • و این امر باعث شده است که فروش هواوی هر سال در سراسر جهان رکوردهای شگفت انگیزی را برای ان شرکت ثبت نماید