بعلت نوسانات نرخ ارز در حال حاضر از واریز هر گونه وجه بدون هماهنگی و اطمینان از موجودی کالای مورد نظر خودداری نمایید.    |    09109520060    |    08734245553 رد کردن

باتوجه به تغیرات محسوس دمایی در این دهه نیاز مبرم به یک وسیله سرمایشی،مخصوصا در منطقه اب و هوایی که ما قرار داریم حدود 70 درصد فصول سال به یک وسیله سرمایشی نیاز مبرم است،ماد کالا سعی کرده است بهترین برندهای کولر گازی را به شما مشتریان معرفی نماید،