خانه>فروشگاه>کالای استوک

امروزه گرایش مردم کشورهای اسیای میانه و برخی از کشو.رهای اروپای شرقیر برای خریدن اجناس استوک رو به افزایش است،علت این امر هم کیفیت در ساخت این اجناس که غالبا سفارش کشورهای اروپایی هستند و دارای استانداردهای سفت و سخت اتحادیه ارو پا می باشند> و از طرفی دیگر قیمت خیلی پایین این محصولات نسبت به قیمت تمام شده می باشد.