بعلت نوسانات نرخ ارز در حال حاضر از واریز هر گونه وجه بدون هماهنگی و اطمینان از موجودی کالای مورد نظر خودداری نمایید.    |    09109520060    |    08734245553 رد کردن

ظروف استیل یکی از اجزای تفکیک ناپذیر ظروف اشپزخانه می باشد. استیل همواره بعلت درخشندگی و تمیزی و زیبایی از قدیم الایام در کاربرد اشپزخانه بوده است.