بعلت نوسانات نرخ ارز در حال حاضر از واریز هر گونه وجه بدون هماهنگی و اطمینان از موجودی کالای مورد نظر خودداری نمایید.    |    09109520060    |    08734245553 رد کردن

شرکت فیلیپس در کنار سایر برنهای سازنده تلویزیون یک رقیب جدی و مطرح می بشد/ زیبایی در کنار تکنولژی در چند سال اخیر این شرکت را در ساخت تلویزونهای روز خصوصا منحنی و فورکا مطرح ساخته است. فیلیپس همواره به کیفیت در کالا معروف بوده است. و حدود 30 در صد از بازار اروپا را در اختیار خود گرفته است