امروزه ساخت تلویزیونهای منحنی یکی از بحثهای داغذشرکتهای ساخت وسایل صوتی وتصویری در دنیا می باشد. شرکت سونی نیز بعنوان غول برتر ساخت وسایل برقی روز بروز در ارتقائ ساخت کیفی این رده تلویزونها سخت در تلاش می باشد. وبا جدیت تمام در دنبال کردن فناوری روز جهت ساخت و به بازار شناساندن این محصول مشغول به کار است.

هیچ محصولی یافت نشد.