بعلت نوسانات نرخ ارز در حال حاضر از واریز هر گونه وجه بدون هماهنگی و اطمینان از موجودی کالای مورد نظر خودداری نمایید.    |    09109520060    |    08734245553 رد کردن

سامسونگ نیز به تبع شرکت سمج و قدرتمند کره ای خود دست به به ابتکار و خلاقیت در ساخت تلویزیونهای منحنی نموده است شاید تجربه سامسونگ ودر ساخت تلفنهای لبه دار و پرچمدار سامسونگ به پیشبرد اهداف این شرکت در ساخت تلویزیونهای منحنی کمک شایانی نماید.