بعلت نوسانات نرخ ارز در حال حاضر از واریز هر گونه وجه بدون هماهنگی و اطمینان از موجودی کالای مورد نظر خودداری نمایید.    |    09109520060    |    08734245553 رد کردن

الجی دارای بزرگترین تکنولزی در زمینه تلویزیونهای منحنی و oled می باشد.با توجه با اینکه ساخت تلویزیونهای منحنی زاویه دید را در نگاه کردن به هنگام تلویزیون بهبود می بخشد.دقت و نواوری جدید در ساخت این مدل در بین برندهای معروف روبه گسترش است