بعلت نوسانات نرخ ارز در حال حاضر از واریز هر گونه وجه بدون هماهنگی و اطمینان از موجودی کالای مورد نظر خودداری نمایید.    |    09109520060    |    08734245553 رد کردن

تلویزیون یکی از مهمترین بخش لاینفک لوازم خانه میباشد.نقش مهم این وسیله رسانه اتی در بخش میدیا بر کسی پوشیده نیست.در این راستا با توجه به مصرف زیاد ان در جامعه کمتر خانه ای نیست که یک تلویزیون شیک و مدردن نداشته باشد.کشیده شدن دامنه کاربرد تاین محصول به اماکگن عمومی ادارات بیمارستانها سالنهای انتظار…..و غیره بر مصرف مضاعف این محصول افزوده است.بنابراین کلیه شرکتهای تولید کننده این این محصول در زمان تنگاتنگ مشغول رقابت در ارتقا ئ کیفیت و تکنولژی این محصول می باشند. به جرات میتوان گفت که تلویزیون یک محصول استراتژی به تمام معنا می باشد.گستردگی برندها و تنوع محصولات نیز علاوه بر اینکه اتخاب مشتری را متنوع کرده بعلت و دلیل رقابت هر روز تکنولزی این محصول همسو با تلفنهای همراه در بحث رزولوشن صفحه نمایش و میدیای و شبکه های ارتباطی دستگاه افزوده استو وما بزودی شاهد کارایی تلویزیون همانند تلفت همرا خواهیم بود.بازرگانی ماد کالا قصد دارد در کنار فروش سایر محصولات خانگی یک پنل را نیز به فروش تلو یزیون اختصصاص دهد.