عطر و ادکلن  برای خوشبو کردن ازان استفاده میشود. در کمتر جایی نیست که از عطر و ادکلن استفاده نشود فروشنده های دوره گرد مغازه ها بوتیکهای تخصصی عطر فروشی در همه جا وجود دارد.کمتر کسی پیدا میشود که از زدن عطر  بوی خوش به خودش استفاده نکند. رفتن به بیرون و ظاهر شدن در در اجتماع و سرکار رفتن ، رفتن به مهمانیها و مراسمات همه و همه به بوی خوش نیاز دارد. پس باین اوصاف میشه گفت در تمام خانه ها و همه جا تقریبا به نحوی از بوی خوش استفاده میشود.امروزه با پیشرفت تکنولژِ استفاده از  نیز به تبع ان افزایش پیدا کرده است.