گوشی موبایل کارکرده و استوک اروپایی

کلمه گوشی موبایل کارکرده و استوک اروپایی  و یا اینکه واژه [...]