کدکوتاه وبلاگ

[heading size=”2″]Recent blog vertical(1,2,3,4 column)[/heading]

[recent_blogs category=”” columns=”1″ number_posts=”1″ layout=”vertical” title=”yes” thumbnail=”yes” tag=”yes” sharing=”yes” meta=”yes” excerpt=”yes” excerpt_words=”300″]

[recent_blogs category=”” columns=”2″ number_posts=”2″  layout=”vertical” title=”yes” thumbnail=”yes” tag=”yes” sharing=”yes” meta=”yes” excerpt=”yes” excerpt_words=”55″]

[recent_blogs category=”” columns=”3″ number_posts=”3″  layout=”vertical” title=”yes” thumbnail=”yes” tag=”no” sharing=”yes” meta=”yes” excerpt=”yes” excerpt_words=”20″]

[recent_blogs category=”” columns=”4″ number_posts=”4″  layout=”vertical” title=”yes” thumbnail=”yes” tag=”no” sharing=”yes” meta=”yes” excerpt=”yes” excerpt_words=”20″]

[heading size=”6″]Source Code:[/heading]

[code][recent_blogs category=”” columns=”4″ number_posts=”4″  layout=”vertical” title=”yes” thumbnail=”yes” tag=”no” sharing=”yes” meta=”yes” excerpt=”yes” excerpt_words=”20″][/code]

 

 

 

[heading size=”2″]Recent blog horizontal (1,2 column)[/heading]

[recent_blogs category=”” columns=”1″ number_posts=”1″ layout=”horizontal” title=”yes” thumbnail=”yes” tag=”yes” sharing=”yes” meta=”yes” excerpt=”yes” excerpt_words=”330″]

 

 

[recent_blogs category=”” columns=”2″ number_posts=”2″  layout=”horizontal” title=”yes” thumbnail=”yes” tag=”no” sharing=”no” meta=”yes” excerpt=”yes” excerpt_words=”30″]

[heading size=”6″]Source Code:[/heading]

[code][recent_blogs category=”” columns=”2″ number_posts=”2″  layout=”horizontal” title=”yes” thumbnail=”yes” tag=”no” sharing=”no” meta=”yes” excerpt=”yes” excerpt_words=”30″][/code]

 

 

 

[heading size=”1″]Blog sticky horizontal style[/heading]

[recent_blogs_sticky layout_sticky=”horizontal” category=”categories-1″ columns_child=”2″ number_posts=”5″ title_sticky=”1″ thumbnail_sticky=”1″ meta_sticky=”1″ tag_sticky=”0″ sharing_sticky=”0″ excerpt_sticky=”1″ excerpt_words_sticky=”60″ title=”1″ thumbnail=”1″ meta=”1″ tag=”0″ sharing=”0″ excerpt=”1″ excerpt_words=”10″]

 

 

[heading size=”1″]Blog sticky vertical style[/heading]

[recent_blogs_sticky layout_sticky=”vertical” category=”” columns_child=”1″ number_posts=”5″ title_sticky=”1″ thumbnail_sticky=”1″ meta_sticky=”1″ tag_sticky=”0″ sharing_sticky=”0″ excerpt_sticky=”1″ excerpt_words_sticky=”20″ title=”1″ thumbnail=”1″ meta=”1″ tag=”0″ sharing=”0″ excerpt=”0″ excerpt_words=”10″]

 

[heading size=”6″]Source Code:[/heading]

[code][recent_blogs_sticky layout_sticky=”horizontal” category=”categories-1″ columns_child=”2″ number_posts=”5″ title_sticky=”1″ thumbnail_sticky=”1″ meta_sticky=”1″ tag_sticky=”0″ sharing_sticky=”0″ excerpt_sticky=”1″ excerpt_words_sticky=”60″ title=”1″ thumbnail=”1″ meta=”1″ tag=”0″ sharing=”0″ excerpt=”1″ excerpt_words=”10″][/code]

 

 

 

[heading size=”1″]Blog video style[/heading]

[recent_blogs_video right_columns=”2″ number_posts=”5″]

 

[heading size=”6″]Source Code:[/heading]

[code][recent_blogs_video right_columns=”2″ number_posts=”5″][/code]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بعلت نوسانات نرخ ارز در حال حاضر از واریز هر گونه وجه بدون هماهنگی و اطمینان از موجودی کالای مورد نظر خودداری نمایید.-09109520060 -09906782384