کدکوتاه بنر

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text][heading size=”1″]1. Example Shortcode Banner No Label[/heading]

[banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner1-bg.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#bd6138″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner1-text.png” position_text_bottom=”40px” show_label=”no” label_text=”save off” label_style=”big onsale two_word” responsive=”max_much_width”]

[banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner2-bg.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#584b55″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner1-text.png” position_text_bottom=”40px” show_label=”no” label_text=”save off” label_style=”big onsale two_word” responsive=”max_much_width”]

[banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner3-bg.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#000000″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner1-text.png” position_text_bottom=”40px” show_label=”no” label_text=”save off” label_style=”big onsale two_word” responsive=”max_much_width”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text][heading size=”1″]2. Example Shortcode Banner with Label[/heading]

[banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner1-bg.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#584b55″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner1-text.png” position_text_bottom=”40px” show_label=”yes” label_text=”save off” label_style=”big onsale two_word” responsive=”max_much_width”]

[banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner2-bg.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#000000″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner1-text.png” position_text_bottom=”40px” show_label=”yes” label_text=”HOT” label_style=”big featured one_word” responsive=”max_much_width”]

[banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner3-bg.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#000000″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner1-text.png” position_text_bottom=”40px” show_label=”yes” label_text=”NEW” label_style=”big new one_word” responsive=”max_much_width”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text][heading size=”1″]3. Example Shortcode Banner with Columns[/heading][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-50-bg.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#584b55″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner1-text.png” position_text_bottom=”40px” show_label=”no” label_text=”save off” label_style=”big onsale two_word” responsive=”much_width”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-50-bg2.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#000000″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner1-text.png” position_text_bottom=”40px” show_label=”no” label_text=”save off” label_style=”big onsale two_word” responsive=”much_width”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-33-bg.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#bd6138″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-text-33.png” position_text_bottom=”50px” show_label=”no” label_text=”save off” label_style=”big onsale two_word” responsive=”normal”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-33-bg2.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#000000″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-text-33.png” position_text_bottom=”50px” show_label=”yes” label_text=”save off” label_style=”big onsale two_word” responsive=”normal”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-33-bg3.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#bd6138″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-text-33.png” position_text_bottom=”50px” show_label=”no” label_text=”save off” label_style=”big onsale two_word” responsive=”normal”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text][banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-25-bg1.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#584b55″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-text-25.png” position_text_bottom=”55px” show_label=”yes” label_text=”save off” label_style=”small onsale two_word” responsive=”normal”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text][banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-25-bg2.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#000000″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-text-25.png” position_text_bottom=”55px” show_label=”no” label_text=”save off” label_style=”small onsale two_word” responsive=”normal”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text][banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-25-bg3.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#000000″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-text-25.png” position_text_bottom=”55px” show_label=”yes” label_text=”HOT” label_style=”small featured one_word” responsive=”normal”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text][banner link_url=”#” title=”your title” bg_image=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-25-bg4.jpg” bg_color=”#000000″ bg_hover=”#000000″ bg_text=”http://demo2.wpdance.com/imgs/WP_Woo_OswadMarket/page-banner-text-25.png” position_text_bottom=”55px” show_label=”yes” label_text=”NEW” label_style=”small new one_word” responsive=”normal”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بعلت نوسانات نرخ ارز در حال حاضر از واریز هر گونه وجه بدون هماهنگی و اطمینان از موجودی کالای مورد نظر خودداری نمایید.-09109520060 -09906782384